Jouw Ruimte, Jouw Antwoorden

Kun jij trouw aan jezelf blijven in de dagelijkse jungle van mogelijkheden, uitdagingen en de keuzes die je moet maken? Je hebt familie, vrienden, docenten, een werkgever, mensen die verwachtingen van je hebben, binnen een maatschappij die voortdurend verandert. Ook heb je ideeën over wie je bent, wat je talenten zijn & welke dromen je wilt waarmaken.

Ontdek hoe je je eigen identiteit vorm kunt geven, wie je wilt zijn, wat je waarden, wereldbeeld en ambities zijn en hoe je die naar buiten kunt brengen. Ga met anderen hierover in gesprek.

Open Future daagt je uit om samen met andere jongeren tussen de 16 en 30 te ontdekken hoe je de moed kunt aanboren om binnen de dynamiek van je leven je eigen identiteit vorm te geven, te ontdekken wie je wilt zijn, wat je waarden, wereldbeeld en ambities zijn en hoe je die naar buiten kunt brengen.

Omdat Open Future vragen stelt, grote vragen die de ruimte om jezelf te zijn en te worden vergroot, heet ons grootste programma Big Questions

Binnen Big Questions ga je met anderen in gesprek over het creëren van een betekenisvol leven aan de hand van de volgende thema’s:

  • Keuzevrijheid
  • Richting en betekenis
  • Onbevangenheid
  • Verbinding
  • Je plek in de wereld

Keuzevrijheid geeft je de mogelijkheid om een doel na te streven. Door na te denken over de betekenis van keuzevrijheid, ontwikkel je een diepe waardering voor de potentie die inherent aanwezig is in jouw vermogen om te kiezen. Je kunt je overweldigd voelen door de keuzes die je hebt en de verantwoordelijkheid die daar bij komt kijken: de kans om je eigen leven te bepalen. Door keuzevrijheid te onderzoeken in de context van je eigen levenservaring, ga je mogelijkheden zien en krijg je het vertrouwen om te gaan met de uitdagingen waarmee je geconfronteerd kan worden. Het bekrachtigt en inspireert om vanuit positiviteit en verantwoordelijkheid je eigen leven en toekomst vorm te geven.

Door het hebben van een Doel kun je ​​Richting geven aan de keuzes die je hebt. Door Big Questions ontwikkel je vertrouwen om belangrijke beslissingen in je leven te maken op basis van wat je inspireert en belangrijk vindt. Je wordt aangemoedigd om van daaruit te onderzoeken hoe je kunt bijdragen aan anderen of aan de samenleving. Wanneer je verbinding maakt met wat je het meest inspireert en hoe je bij kunt dragen ​​aan de wereld om je heen, raakt je eigen vervulling verbonden met het grotere geheel.

Foto fietser op brug

Onbevangenheid geeft je de kracht om te leven volgens je diepste overtuigingen, om die trouw te blijven. Door met anderen openlijk te spreken over de beslissingen, acties en sociale druk die je het meest overweldigen of intimideren, ontdek je dat angst niet zo’n unieke en isolerende ervaring is als je dacht. Wanneer je die angsten ziet in de context van wat je inspirerend en betekenisvol vindt, neemt de kracht van die angsten af. Dit biedt vertrouwen en die ruimte, wordt het onmogelijke mogelijk.

Onderlinge Verbondenheid stelt je in staat om te zien hoe we samen onze cultuur en de toekomst creëren. Door te onderzoeken dat we tegelijkertijd autonome individuen zijn als onderdeel van een groter geheel, ontwikkel je inzicht in en waardering voor verschillende perspectieven. Je bent daardoor in staat om je persoonlijke vooroordelen opzij te zetten en samen te werken aan het vorm geven en bereiken van gemeenschappelijke doelen. Een authentieke verkenning van onderlinge verbondenheid geeft je de mogelijkheid om door vastgeroeste ideeën en sociaal geconstrueerde barrières heen te kijken. Daarbij ontwikkel je een dieper gevoel van empathie, compassie en zorg voor anderen en het grotere geheel.

Door Je plek in de wereld te onderzoeken, laat je jezelf toe om je perspectieven je verbreden en ruimte voor meer te creëren. Je ontwikkelt het vermogen om je leven, je toekomst en de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd te bezien binnen een grotere context. Je leert om buiten je bestaande kaders en onmiddellijke omstandigheden te kijken, om meer complex en creatief na te denken over je rol als wereldburgers.

Deze thema’s bespreken we in klein verband, met ongeveer acht personen, om diepgang in jouw ruimte te houden en te brengen. Jullie brengen allemaal je eigen kennis, ervaring en overtuigingen, normen & waarden mee waarmee je elkaar inspireert om je eigen antwoorden aan te scherpen. Zo maak je je wereld een heel stuk groter. Dat inspireert enorm, dat weten we uit ervaring.