Typewriter QuestionmarkWij geloven dat jongeren de Change Makers zijn en de toekomst creëren. Die toekomst ligt open en kan door collectieve keuzes, ingegeven door wat we belangrijk vinden, beïnvloed worden. Onze ervaring leert dat veel jongeren vragen hebben over wat belangrijk is en wat hun rol is, zonder de ruimte te ervaren hierover te praten. Big Questions biedt die ruimte.

In deze tijd van ongekende informatie en keuzemogelijkheden die overweldigend kunnen zijn, biedt Big Questions de ruimte om te praten over wat belangrijk is en om je rol te bepalen in het vormgeven van een gedeelde toekomst.

Stichting Open Future Institute gelooft dat we onze toekomst kunnen beïnvloeden en vormgeven en dat jongeren en jongvolwassenen kunnen bijdragen aan onze culturele waarden en maatschappelijke normen om de problemen van de moderne maatschappij het hoofd te bieden en gezamenlijk een duurzame samenleving te creëren.

Wij merken dat jongeren en jongvolwassenen levensvragen hebben zonder de ruimte te ervaren om hierover in gesprek te gaan. Met Big Questions creëren we de ruimte om de grote thema’s en keuzemomenten van het leven bespreekbaar te maken en om het zelfbeeld, het wereldbeeld, de aspiraties en de manier waarop we betekenis geven aan het leven, zichtbaar te maken en te onderzoeken. In gesprek met andere deelnemers, kunnen zij een breder perspectief en een vergroot bewustzijn vormen, hun eigen antwoorden formuleren en de moed aanspreken om hun eigen identiteit aan te scherpen en hun rol in een gedeelde toekomst van betekenis te definiëren.

Jongeren en jongvolwassenen zijn de Change Makers van de toekomst en juist daarom werken we met hen op een moment dat ze verantwoordelijkheid beginnen te nemen voor hun leven en hun toekomst in een complexe context met een overvloed aan informatie en keuzemogelijkheden.