Wanneer zet je ons in?

Hoe Big Questions aan kan sluiten bij je behoeftes

 • Je wilt meer invulling geven aan persoonsvorming en ontwikkeling binnen het onderwijsprogramma.
 • Je wilt leerlingen extra ondersteunen bij het bewuster maken van keuzes zoals het samenstellen van het pakket of de keuze voor een vervolgopleiding, stage of baan.
 • Je wil de brug naar de arbeidsmarkt versterken door leerlingen meer sociale vaardigheden en een sterker identiteitsbesef mee te geven.
 • Je hebt behoefte aan het versterken van de (internationale) groep en het stimuleren van begrip en respect voor elkaar, voor elkaars achtergrond, normen en waarden.
 • Je bent op zoek naar een diepgaander alternatief om invulling te geven aan de internationalisering van het curriculum.
 • Je wilt je als school kunnen onderscheiden door je studenten extra ontwikkeling te bieden
 • Je wilt extra ondersteuning bieden aan leerlingen die de school vroegtijdig dreigen te verlaten.
 • Je wilt een extra programma voor excellente leerlingen aanbieden.

Wat heb je er aan als organisatie?

 • Deelnemers worden door hun opleiding meer in hun kracht gezet en beter voorbereid om bewust met de dynamiek van het leven om te gaan door de extra ontwikkelde sociale vaardigheden.
 • Een verbreed scala aan sociale vaardigheden versterkt de kansen van deelnemende studenten op de arbeidsmarkt waar deze vaardigheden steeds meer gevraagd worden.
 • Deelnemers versterken hun persoonlijk leiderschap, nemen makkelijker initiatief om te gaan staan voor wat belangrijk voor ze is.
 • Je laat als organisatie waardering zien voor de inzet en ontwikkeling van de deelnemers.
 • Deelnemers nemen persoonlijke ervaring mee die ingezet kan worden binnen de context van de opleiding.
 • Deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun netwerk te vergroten.
 • Deelnemers begrijpen beter waar hun opleiding staat in de maatschappij en leren die daarmee waarderen en er ambassadeur van te zijn.
 • Deelnemers hebben geleerd samen te werken op vlakken waarop ze kwetsbaar zijn. Ze hebben gezien dat het loont om dat te doen en weten wat het betekent om samen te bouwen en te co-creëren.
 • Wanneer deelnemers ook mee doen aan de vervolgtraining, zijn ze in staat om zelfstandig Big Questions sessies te organiseren.