Slide background
Live, Question, Evolve.

Live.

Question.

Evolve.

Your Future is Open

Your Future is Open

Jouw Antwoorden

Jouw Antwoorden

Ruimte voor Wie Jij Bent

Ruimte voor Wie Jij Bent

Icoon wat doen we

Kun jij trouw aan jezelf blijven in de dagelijkse jungle van mogelijkheden, uitdagingen en keuzes die je moet maken? Met familie, vrienden, docenten, anderen die verwachtingen van je hebben, in een maatschappij die continue verandert? Ook heb je ideeën over wie je bent, wat je talenten zijn en welke dromen je wilt waar maken. Wij dagen je uit binnen dit alles je eigen identiteit vorm te geven. Wie wil je zijn?

Icoon voor wie

Stel je wel eens vragen over het leven en weet je niet hoe die te beantwoorden? Ben je benieuwd naar wie je bent, wie je wil zijn, wie je wilt worden? Hoe je richting en betekenis kunt geven aan je leven? Ben je tussen de 16 en 30? Dan is Big Questions voor jou. Of zie je binnen de school of organisatie waar je werkt dat jongeren met dit soort levensthema’s bezig zijn en wil je hen daarbij ondersteunen of stimuleren?

Icoon waarom

Wij geloven dat jongeren de Change Makers zijn en de toekomst creëren. Die toekomst ligt open en kan door collectieve keuzes, ingegeven door wat we belangrijk vinden, beïnvloed worden. Onze ervaring leert dat veel jongeren vragen hebben over wat belangrijk is en wat hun rol is, zonder de ruimte te ervaren hierover te praten. Big Questions biedt die ruimte.

Icoon draag bij

Ben je geïnspireerd om bij te dragen aan het krachtiger en bewuster in de wereld zetten van jongeren? Dan zijn er verschillende manieren om bij te dragen. Je kunt meedenken, meedoen, bijdragen aan onze bekendheid door je enthousiasme te delen, of doneren. Klik hier voor meer informatie over hoe je kunt bijdragen.

Logo Big Questions

“Ik voelde me niet veroordeeld toen ik mijn gedachten besprak over hoe ik mijn leven leid of wat ik denk dat de betekenis van het leven is, omdat ik wist dat iedereen om me heen op zoek was naar antwoorden, net als ik.”

– Connor

Bekijk hier hoe onze Amerikaanse studenten Big Questions hebben ervaren:

Open Future Institute heeft ervoor gekozen om volgens de volgende waarden te handelen en leven. Deze waarden vinden we belangrijk en geven ons richting. Alles wat we doen wordt hier tegenaan gelegd. Mochten we daar toch een keer van afwijken, spreek ons dan aan. Samen houden we elkaar scherp.

De waarheid is: er is meer dan één waarheid

We leven allemaal in ons eigen leven met onze eigen context, geschiedenis, dromen, aspiraties en wereldbeeld. Dat is jouw eigen waarheid. Open Future stelt dezelfde vragen en gaat er van uit dat iedereen die op een andere manier beantwoordt. Op jouw manier. Al die verschillende antwoorden kunnen elkaar weer inspireren, verbinden en scherpen wellicht jouw eigen antwoord aan. We leren van elkaar. Voor al die waarheden creëren wij graag de ruimte. Jij mag die vullen, met jouw waarheid, met jouw antwoord.

Jij bent jouw kapitein

Ook al lijkt het soms dat anderen (een deel van) jouw leven besturen, Open Future gelooft er in dat jij de kapitein bent van je eigen leven, dat jij een slinger kunt geven aan het stuurwiel om je leven jouw richting op te sturen. Dat het niet altijd makkelijk lijkt om dat stuurwiel vast te pakken, dat weten we en daarom ondersteunen we je daarbij door je te bekrachtigen in wie je bent en je te vragen wie je daarbij nog meer kan helpen.

Ruimte

Wij vertellen je niet hoe de wereld in elkaar zit, hoe jij je leven moet leiden – daarmee zouden we jouw ruimte vullen met onze antwoorden. Wij creëren liever de ruimte waarin jij kunt nadenken, reflecteren op de vragen die we stellen. Ruimte die jij kunt vullen met jouw antwoorden. Antwoorden die bij jou passen.

We maken ook om ruimte voor de ander, voor elkaar, om uit te spreken waar we mee zitten, waar we van dromen en waar we blij van worden, waarom we lachen, huilen, soms alleen van binnen, wat ander is. Geef andermans verhaal de ruimte en gebruik het als inspiratie voor jezelf.

Wat is, is

Open Future kijkt naar wat er is. Wat er is, is. Door goed te kijken naar wat er echt is, kunnen we voorbij het oordeel kijken. Dat is niet makkelijk want wij zitten vol oordelen. Door ons daar bewust van te zijn, kunnen we afstand nemen. We plakken geen stickers met goed of slecht, links of rechts. Het ene verhaal is niet beter, mooier of hoger dan het andere. In de ruimte die daardoor ontstaat, kijken we naar wat er is. Dat benoemen we en daar stellen we vragen over.

Weet wanneer je het niet weet

Onze maatschappij legt ons nogal wat druk op om overal antwoorden op te hebben, zo voelt dat soms. Rond je zesde word je gevraagd wat je wilt worden en hoe onschuldig die vraag dan ook lijkt, de druk om een antwoord lijkt nooit meer af te nemen.

Soms hebben we gewoonweg geen antwoord, weten we het even niet. Dat is OK. In die ruimte, in die stilte kan het beangstigend mooi zijn. Daarom stellen wij bij Open Future: niet weten is OK.

Jong Gedaan, Jong Geleerd

In onze maatschappij vertellen de ouderen aan de jongeren hoe de wereld in elkaar steekt. Houdt dat onze evolutie niet tegen? Open Future vindt dat ook jouw mening telt, dat jij met je verfrissende blik een bijdrage kunt leveren. Ook daarom bieden we graag de ruimte voor jouw antwoorden.

Jij

Jij bent onze focus. Daar doen we het voor. We willen bijdragen aan het krachtiger en mooier maken van jouw leven. Als we iets doen dat geen waarde voor jou toevoegt, als we geld uitgeven of tijd investeren aan zoiets, spreek ons dan aan. Zo houden we bureaucratie buiten de deur en dat willen we graag.

Verbind de toekomst

Een druppel op een gloeiende plaat is nog altijd een druppel op een gloeiende plaat. Wie weet volgen er meer. Open Future gelooft dat we allemaal onderdeel zijn van een systeem, een groter geheel, verbonden. Als jij beweegt, beweegt er ergens iets mee. Wat dat is, is niet altijd van te voren te voorspellen. Welke beweging wil jij op gang brengen? Jij kunt samen met anderen heel veel mooie dingen teweeg brengen. Dat mag zo klein zijn als een storm in een glas water of zo groot als een tsunami. De toekomst is nog niet geschreven.

Transparantie

We laten graag zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Welke beslissingen we nemen, hoe we met ons geld omgaan, welke resultaten we halen. Als er iets onduidelijk is, mag je ons daar op aanspreken.

Woorden en Daden

In het Engels zeggen ze het zo mooi: “Practice what you preach”. Alle principes die we hierboven genoemd hebben en die we naar buiten uitdragen, dragen we ook naar binnen uit. As without, so within. Onze eigen organisatie en hoe we omgaan met elkaar, met collega’s en leveranciers, we staan ook intern achter deze principes.

“Ik was enthousiast over de Big Questions omdat die in essentie de moeilijkste en willekeurigste vraag van allen raken: Waarom zijn we hier? Wat betekent dit alles? Wat betekent het leven? We willen antwoorden op zulk soort vragen omdat die ons een gevoel van richting geven.”

– Punan

© Stichting Open Future Institute Nederland - Alle rechten voorbehouden - website by ILUZIE